Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 8-Love Japan.vn

Sau vài lần thi JNPT thì mình thấy học từ vựng cực kỳ quan trọng. Từ vựng tốt ?ngữ pháp thuộc nhanh ?đọc hiểu tốt ?nghe khá lên rất nhiều. Nào, và bây giờ...