Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 8-Love Japan.vn

Sau vài lần thi JNPT thì mình thấy học từ vựng cực kỳ quan trọng. Từ vựng tốt 👉ngữ pháp thuộc nhanh 👉đọc hiểu tốt 👉nghe khá lên rất nhiều. Nào, và bây giờ...