Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 10-Love Japan.vn

Sắp thi rồi !!! Bài thứ 10 ra lò phục vụ các chế ôn thi cho kịp tiến độ đây ???