Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 5-Love Japan.vn

Ngắm hoa không quên nhiệm vụ, clip thứ 5 mới hoàn thành rồi, chúc các bạn đi ngắm hoa vui vẻ và học tốt nhé. Các bạn đón xem clip mới vào tuần sau...